Ambulans do poboru krwi im. Jana Pawła II
ambulans
partnerzy

Telewizja Polska

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

ING

autobus

autobus

autobus

autobus

autobus

autobus

autobus

autobus

autobus
ambulans im. Jana Pawła IIpo co mobilne stacje krwiodawstwa?historiagwiazdy o ambulansie



Ambulans im. Jana Pawła II

Ambulans Krewniaków jest niezbędny, do pozyskiwania krwi ratującej każdego roku życie milionów Polaków. Wierzymy mocno, że dzięki pracy mobilnych stacji krwiodawstwa nigdy już nie zabraknie krwi w polskich szpitalach.

 „Naszym celem jest by pierwszy zakupiony Ambulans im. Jana Pawła II oraz kolejne, jakie chcemy ofiarować Polakom, stały się najbardziej rozpoznawalnymi wśród społeczeństwa dzięki mediom, imprezom masowym, znanym osobistościom, które uczestniczyć będą w akcjach zbiórek krwi. Poprzez bezpośrednie dotarcie do wielu ludzi, chcemy szerzyć szczytne idee Honorowego Krwiodawstwa wśród osób, które nie są jeszcze Honorowymi Dawcami Krwi, tworząc wielką rodzinę  KREWNIAKÓW”
- mówi Marcin Velinov prezes Fundacji i twórca kampanii Krewniacy.

W dobie problemu braku krwi lub niskich zapasów tego życiodajnego leku jesteśmy przekonani, że ruchome stacje krwiodawstwa - nowoczesne ambulanse do poboru krwi, są w stanie zmienić ten stan rzeczy. Autobusy do poboru krwi są w stanie dotrzeć do dawców w całym kraju, promując przy tym Honorowe Krwiodawstwo. Nasz Ambulans będzie uczestniczył w akcjach poboru krwi organizowanych w różnych miejscach w Polsce, we współpracy z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i także z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Zebrana w ten sposób krew zostanie nieodpłatnie przekazana WCKiK lub RCKiK, w danym regionie i dalej do okolicznych szpitali; zostanie więc przeznaczona dla potencjalnych ofiar wypadków i osób przechodzących operacje w regionie zorganizowanej zbiórki krwi. Warto wspomnieć, że Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaopatruje w krew nie tylko jednostki wojskowe, ale też wszystkie szpitale i jednostki cywilne, zabezpieczając krew służącą całemu społeczeństwu.

Ambulans będzie systematycznie odwiedzał wszystkie miasta w Polsce, a w nich imprezy sportowe, kulturalne, religijne, wojskowe, centra miast, urzędy, instytucje itp.

Autobus będzie wzorcową inicjatywą polskiego krwiolecznictwa, a zarazem symbolem Jana Pawła II, pielgrzymującego po całej Polsce.

W pozyskiwanie środków finansowych zaangażowało się wiele znanych osobistości świata estrady, ekranu, sportu i kultury. Przekazali nieodpłatnie swój cenny wizerunek na rzecz promocji naszego projektu i wyrazili gotowość uczestnictwa w największych akcjach poboru krwi. Niektórzy nawet postanowili zrobić prawo jazdy, aby móc osobiście prowadzić nasz niezwykły Ambulans.

Po co mobilne stacje krwiodawstwa?

W polskich szpitalach co 15 sekund potrzebna jest krew dla ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Rocznie zużywanych jest blisko milion litrów krwi! Z roku na rok zapotrzebowanie na krew rośnie.

Równocześnie przyspiesza nasze tempo życia. Coraz trudniej wygospodarować wolny czas na odpoczynek i tym samym na pomoc potrzebującym. Prościej jest wrzucić monetę do skarbony lub wysłać charytatywnego SMSa niż poświęcić kilka godzin na wizytę w punkcie poboru krwi. Tej jednak nie da się kupić ani zrobić …

Punkty poboru krwi usytuowane są tylko w dużych miastach, dla osób z małych miejscowości i wsi oddanie krwi to zwykle całodzienna wyprawa.
W Polsce jest tylko kilka ambulansów do poboru krwi, obsługują one tylko niektóre rejony (np. na wschód od Wisły jest tylko 1 ambulans w Białymstoku)
Krewniaczy Ambulans do poboru krwi im. Jana Pawła II

  • wychodzi (a właściwie „wyjeżdża”) naprzeciw Honorowym Dawcom
  • będzie pobierał krew do 300 razy w ciągu roku na terenie całej (!) Polski, zarówno podczas największych międzynarodowych imprez jak i wśród małych lokalnych społeczności
  • to najnowocześniejsza tego typu jednostka na świecie: zbudowany na bazie autobusu Neoplan Starliner II – zdobywcy lauru Bus of the Year 2006, wnętrze wyposażane przez firmę produkującą luksusowe jachty
  • mimo wyjątkowego wyposażenia to jedna z najtańszych mobilnych stacji krwiodawstwa w Polsce!
  • będzie jeżdżącą reklamą Honorowego Krwiodawstwa
  • to pierwsza taka jednostka, docelowo zbudujemy całą flotę Ambulansów do poboru krwi, by już nigdy nie brakowało krwi dla potrzebujących.
  • to żywy pomnik Jana Pawła II - jest darem wdzięczności Polaków za niezwykły pontyfikat Papieża-Polaka.

Historia

Od 12 lat zajmujemy się promowaniem idei Honorowego Krwiodawstwa. W tym czasie Kampania Krewniacy stała się niezwykle rozpoznawalna i cieszy się wielkim poparciem społecznym (wg. badań SMG/KRC Krewniacy za wiarygodną uznało aż 90% Polaków!). W tym czasie poznaliśmy doskonale system krwiodawstwa w naszym kraju, jego sukcesy i problemy. Stąd zrodził się pomysł zbierania środków finansowych na budowę tak potrzebnych w Polce mobilnych stacji krwiodawstwa.

Nasze działania i zaangażowanie społeczne w dużej mierze wynikają z nauczania Jana Pawła II, który własny słowem i przykładem uwrażliwiał nas na potrzeby drugiego człowieka. Dlatego też pragnęlismy, by nasze autobusy były żywym pomnikiem wdzięczności za pontyfikat Papieża-Polaka. Episkopat Polski przychylił się do naszej prośby i dzięki temu flota Krewniaczych Ambulansów do poboru będzie nosić imię Jana Pawła II.

Od 4 lat wspólnie z TVP prowadzimy wakacyjne kampanie reklamowe promujące Honorowe Krwiodawstwo, połączone z SMS-ową zbiórką pieniędzy na zakup pierwszego Ambulansu do poboru krwi. Koszt całkowity takiego wyjątkowego pojazdu sięga 2,3 mln zł. Dzięki hojności Polskiego społeczeństwa udało nam się zebrać ponad 1,8 mln zł. Środki te umożliwiły zakup autobusu, który będzie platformą dla naszej mobilnej stacji krwiodawstwa oraz przebudowę i przystosowanie jego wnętrza do poboru krwi. Obecnie pilnie poszukujemy brakujących środków na zakup niezbędnego sprzętu medycznego.

Robimy co w naszej mocy, aby nasz Ambulans ruszył do pracy przed wakacjami – najtrudniejszym dla Polskiej Służby Krwi okresem urlopów, wypoczynku, wyjazdów, prac sezonowych i równocześnie zwiększonej liczby wypadków.

Nasza radość już niedługo będzie podwójna. Jesienią bieżącego roku powinien zostać uruchomiony drugi Krewniaczy Ambulans: udało nam się pozyskać znaczną część środków na zakup drugiej mobilnej stacji krwiodawstwa finansowanych z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Gwiazdy o Ambulansie

Andrzej Nejman 0 Rh+ „Nie wyobrażam sobie by ten autobus mógł nosić imię kogoś innego. Przecież Jan Paweł II spowodował, że jesteśmy innym narodem. To on nieustannie nakłaniał nas i wszystkich ludzi na świecie do czynienia dobra i wzajemnej pomocy. A czyż nie taki cel ma ten autobus? Ten autobus jeżdżąc po całym kraju będzie nieustannie zachęcał do oddania części siebie dla drugiego człowieka. Ludzie chcą pomagać innym zazwyczaj pod wpływem jakiegoś impulsu. Autobus będzie tym impulsem”.

Kuba Wesołowski A Rh+ „To świetna inicjatywa. Nie rozpatrywałbym tego jednak tylko w kategoriach religijnych. Jan Paweł II całe swoje życie poświęcił niesieniu dobra. Taki jest też cel autobusu tego autobusu”.

Małgorzata Wyszyńska 0 Rh- „Zakup tego autobusu i nadania mu im. Jana Pawła II to bardzo dobry pomysł. Nawet, jeśli znajdą się tacy, którzy będą zarzucać, że zbyt często wykorzystuje się im. Jana Pawła II jako produkt marketingowy to ja się z tym nie zgadzam. Jeśli dzięki Ojcu Świętemu ludzie stają się lepsi, a autobus temu właśnie ma służyć, ma skłaniać ludzi do oddawania krwi, ułatwiać im to i promować idee Honorowego Krwiodawstwa – to ja uważam, że może nosić jedynie im. Jana Pawła II”.

Piotr Zelt B Rh+ „To bardzo fajny pomysł chociażby, dlatego, że ta akcja jest organizowana przez młodych ludzi, którzy reprezentują pokolenie JPII. Jan Paweł II zawsze był blisko młodzieży. Doskonale ją rozumiał i znał. Kampania Krewniacy skupia młodych, dynamicznych ludzi, którzy słuchają nauki papieża i chcą pomagać bliźnim. Uważam, że to naturalne, że autobus, który jest środkiem do osiągnięcia tych szczytnych celów nosi im. Jana Pawła II”.

Bory Szyc 0 Rh- „Zakup autobusu do poboru krwi i nadanie mu im. Jana Pawła II, może tylko przypieczętować słuszność celów i idei na rzecz, których działa Fundacja organizując Kampanię Krewniacy. Jan Paweł II to jedna z największych postaci w dziejach ludzkości, a my mamy to szczęście, że był Polakiem. Nie ma drugiego takiego człowieka, który całym swoim życiem zrobiłby tyle dobrego dla innych. Sama jego ostatnia droga to dla nas wielka nauka o tym jak radzić sobie z cierpieniem i nie zapominać o innych.

Michał Milowicz B Rh+ „Dla mnie Jan Paweł II zawsze był niezwykłym człowiekiem. Kimś, kto na zawsze pozostaje w naszej świadomości i sprawia, że stajemy się lepsi, że chcemy być lepsi. Taki jest także cel zakupu autobusu, który jeżdżąc po całej Polsce ma zachęcać ludzi od oddawania krwi, niesienia pomocy innym a co za tym idzie do powiększenia społeczności Krewniaków. Dlatego wspieram te akcję.

Małgorzata Lewińska A Rh+ nadanie im. Jana Pawła II Ambulansowi do poboru to dobry pomysł, choć jestem pewna, że znajda się tacy, którzy będą to krytykować. Ale niezadowoleni malkontenci rzeczywistości są wszędzie. Jak mówią francuzi „noblesse oblige”, czyli szlachectwo zobowiązuje. Jeśli za takie szlachectwo uznamy przywilej nadania im. Jana Pawła autobusowi do poboru krwi to musimy pamiętać jak bardzo jest to zobowiązujące dla nas i dla wszystkich, którzy zdecydują się tę inicjatywę wspierać.

 



Katarzyna Velinov, krewniacy, Marcin Velinov


Iam Krewki brelok krewniacy Business Krewniacy Transplantacje


Krewniacy - Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi 
ul. Domaniewska 35A lok 41, 02-672 Warszawa, Tel./fax 022 843 53 99
© 2011 KEFHDK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Światowa Fundacja Promocji Krwiodawstwa - Krew dla Žycia
ul. Mokotowska 58/10, 00-543 Warszawa, Tel./fax 22 620 51 52
© 2011 SFPKKZ. Wszelkie prawa zastrzeżone.